Artikelen door Axel Hagedorn

Axel Hagedorn onderzoekt verschil tussen Duits en Nederlands recht

Axel Hagedorn onderzoekt verschil tussen Duits en Nederlands recht

De Duitse Axel Hagedorn is vorig jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wil met zijn leerstoel de Duits-Nederlandse rechtssystemen vergelijken. In zijn oratie gaat hij in op de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse rechtssysteem en werpt hij een serie vragen op die hij nader wil laten onderzoeken.--- meer ---

Axel Hagedorn en Gerard Pfann: Duitsland bewijst dat soepeler ontslagrecht leidt tot meer banen

Axel Hagedorn en Gerard Pfann: Duitsland bewijst dat soepeler ontslagrecht leidt tot meer banen

De Nederlandse arbeidsmarkt is vastgeroest. De werkloosheid is in december 2013 verder gestegen en het aantal faillissementen neemt weer toe. Het sociaal akkoord voorziet in beperkte hervormingen, maar zorgt niet voor structurele verbeteringen in de vraag naar arbeid. Wij stellen voor om over de grens te kijken, naar onze oosterburen, en wel naar de vergaande vrijstelling van arbeidsrechtelijke ontslagbeperkingen voor kleine bedrijven in Duitsland.--- meer ---